Minggu, 20 Juli 2014

Indonesia - Belanda - 008

Indonesian - Dutch - 008> Delapan.
# Acht.
> Waktu.
# De tijd.
.
> Permisi!.
# Neem me niet kwalijk!.
> Jam berapa sekarang?.
# Weet u misschien hoe laat het is?.
> Terima kasih banyak.
# Hartelijk dank.
.
> Jam satu.
# Het is een uur.
> Jam dua.
# Het is twee uur.
> Jam tiga.
# Het is drie uur.
.
> Jam empat.
# Het is vier uur.
> Jam lima.
# Het is vijf uur.
> Jam enam.
# Het is zes uur.
.
> Jam tujuh.
# Het is zeven uur.
> Jam delapan.
# Het is acht uur.
> Jam sembilan.
# Het is negen uur.
.
> Jam sepuluh.
# Het is tien uur.
> Jam sebelas.
# Het is elf uur.
> Jam dua belas.
# Het is twaalf uur.
.
> Satu menit terdiri dari enam puluh detik.
# Een minuut heeft zestig seconden.
> Satu jam terdiri dari enam puluh menit.
# Een uur heeft zestig minuten.
> Satu hari terdiri dari dua puluh empat jam.
# Een dag heeft vierentwintig uur.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar