Selasa, 22 Juli 2014

Indonesia - Perancis - 073

Indonesian - French - 073> 73 [tujuh puluh tiga],
   memperbolehkan sesuatu.
# 73 [soixante-treize],
   avoir le droit de faire qc.
.
> Apakah kamu sudah boleh menyetir mobil?.
# Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture ?.
> Apakah kamu sudah boleh minum alkohol?.
# Est-ce que tu peux déjà boire de l’alcool ?.
> Apakah kamu sudah boleh pergi ke luar negeri sendiri?.
# Est-ce que tu peux déjà aller seul à l’étranger ?.
.
> boleh.
# avoir le droit / pouvoir.
> Bolehkah kami merokok disini?.
# Est-ce que nous pouvons fumer ici ?.
> Bolehkah orang merokok disini?.
# A-t-on le droit de fumer ici ?.
.
> Bolehkah membayar dengan kartu kredit?.
# Est-ce qu’on peut payer avec une carte de crédit ?.
> Bolehkah membayar dengan cek?.
# Est-ce qu’on peut payer par chèque ?.
> Bolehkah membayar dengan uang?.
# Peut-on payer seulement comptant ?.
.
> Bolehkah saya kapan-kapan menelpon?.
# Est-ce que je peux téléphoner ?.
> Bolehkah saya menanyakan sesuatu?.
# Est-ce que je peux vous demander quelque chose ?.
> Bolehkah saya mengatakan sesuatu?.
# Est-ce que je peux vous dire quelque chose ?.
.
> Dia tidak boleh tidur di taman.
# Il ne peut pas dormir dans le parc.
> Dia tidak boleh tidur di mobil.
# Il ne peut pas dormir dans la voiture.
> Dia tidak boleh tidur di stasiun.
# Il ne peut pas dormir dans la gare.
.
> Bolehkah kami mengambil tempat ini?.
# Pouvons-nous prendre place ?.
> Bolehkah kami melihat menu makanannya?.
# Pouvons-nous avoir la carte ?.
> Bolehkah kami membayar sendiri-sendiri?.
# Pouvons-nous payer séparément ?.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar