Rabu, 23 Juli 2014

Indonesia - Perancis - 088

Indonesian - French - 088> 88 [delapan puluh delapan],
   Masa lampau kata kerja modal 2 .
# 88 [quatre-vingt-huit],
   Passé des modaux 2 .
.
> Anak lelaki saya tidak ingin bermain dengan boneka.
# Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée.
> Anak perempuan saya tidak ingin bermain sepak bola.
# Ma fille ne voulait pas jouer au football.
> Istri saya tidak ingin bermain catur dengan saya.
# Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs.
.
> Anak-anak saya tidak ingin jalan-jalan.
# Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade.
> Mereka tidak ingin membersihkan kamar.
# Ils ne voulaient pas ranger la chambre.
> Mereka tidak ingin pergi tidur.
# Ils ne voulaient pas aller au lit.
.
> Dia tidak boleh makan es krim.
# Il n’avait pas le droit de manger de glace.
> Dia tidak boleh makan cokelat.
# Il n’avait pas le droit de manger de chocolat.
> Dia tidak boleh makan permen.
# Il n’avait pas le droit de manger de bonbons.
.
> Saya boleh mengharapkan sesuatu untuk diri saya.
# Je pouvais me souhaiter quelque chose.
> Saya boleh membeli sebuah baju.
# Je pouvais m’acheter une robe.
> Saya boleh mengambil permen pralin.
# Je pouvais prendre un praliné.
.
> Bolehkah kamu merokok di pesawat?.
# Est-ce que tu pouvais fumer dans l’avion ?.
> Bolehkah kamu minum bir di rumah sakit?.
# Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l’hôpital ?.
> Bolehkah kamu membawa anjing ke hotel?.
# Est-ce que tu pouvais amener le chien à l’hôtel ?.
.
> Di masa liburan, anak-anak boleh bermain lama di luar.
# Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors.
> Mereka boleh lama bermain di lapangan.
# Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour.
> Mereka boleh terjaga sampai larut malam.
# Ils avaient la permission de veiller tard.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar